Klachten

Klachten

Er gaat weleens iets fout, niet leuk maar we gaan het samen oplossen! Hoe? Neem zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail contact op met onze klantenservice, dan gaan we crediteren, je bestelling zoeken, iets anders voorstellen, wat jij wil in ieder geval. Bij een klacht die je via mail stuurt, laten we binnen enkele werkdagen weten hoe we je gaan helpen.

Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Workwearwebshop.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over u order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk aan ons te melden.

Contactformulier