GRATIS verzending vanaf € 50,- naar NL, BE en DE.

Aflevering

-   We gaan ervan uit dat de producten uit voorraad leverbaar zijn, deze worden direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan herockwebshop.nl verzendkosten in rekening brengen.
    De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij herockwebshop.nl  bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
-   De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
-   Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
-   Aan de leveringsplicht van herockwebshop.nl  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door herockwebshop.nl  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
    Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
-   Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer,
    tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 Levertijd

-   We streven ernaar de goederen binnen 4 werkdagen te leveren.
    In geval van calamiteiten geldt het volgende:
    Een door herockwebshop.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
    De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van herockwebshop.nl zijn, waarna herockwebshop.nl zal trachten om uiterlijk binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
-   In het kader van de regels van de koop op afstand zal herockwebshop.nl  (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
    Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
    dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.